Att helt undvika miljöpåverkan när man tvättar bilen är en omöjlighet.
Men det är du som bilägare som avgör graden av miljöpåverkan.

Tvättar du bilen ute på gatan eller vid garageinfarten rinner tvättvattnet, med tvättkemikalierna och all smuts du tvättar bort, ned i dagvattenbrunnen. Dagvattnet fortsätter vidare till en sjö eller ett vattendrag där det rinner ut, helt utan rening. Dagvatten från Trollhättan går ut i Göta älv, vars vatten används som dricksvatten i många kommuner.

I ett flertal kommuner i landet är det förbjudet att tvätta bilen på ett sådant sätt att tvättvattnet kommer ut i dagvattensystemet.

Även om man tvättar bilen på en gräsmatta eller grusplan där marktäcket är tjockt och inte ligger nära något vattendrag eller dagvattensystem innebär detta att grundvattnet påverkas negativt.

Den tvättmetod som har allra lägst miljöpåverkan är den som erbjuds i biltvättar med slutet vattensystem och miljöanpassade tvättmedel. Att tvättvattnet till största delen kan återanvändas är också en vinst för miljön.

Visste du att…

• Det bildas ca. 1 kg slam/biltvätt.
• 2 av 3 tvättar sker på gatan. Inte bra.
• I Sverige görs ca 30 miljoner biltvättar/år. Detta innebär ungefär:

– 5,5 ton tungmetaller som kadmium, bly, krom, nickel och zink.
– 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax.
– 2000 ton olja.

Källa: Håll Sverige Rent
Läs mer om biltvättning och miljön på www.hsr.se