Att helt undvika miljöpåverkan när man tvättar bilen är tyvärr inte möjligt. Men du som bilägare kan minska graden av miljöpåverkan.

Du fultvättar väl inte?

Fultvätt = att tvätta bilen på gatan och låta orenat vatten rinna rakt ut i naturen (via dagvattenbrunnen) och förorena ditt närmsta vattendrag, sjö eller hav. Dagvatten från Trollhättan rinner bland annat ut i Göta älv vars vatten används som dricksvatten i många kommuner. I ett flertal kommuner i landet är det förbjudet att tvätta bilen på ett sådant sätt att tvättvattnet kommer ut i dagvattensystemet.

Även om man tvättar bilen på en gräsmatta eller grusplan där marktäcket är tjockt och inte ligger nära något vattendrag eller dagvattensystem innebär detta att grundvattnet påverkas negativt.

Du fultvättar väl inte på gatan?

Hur tvättar jag bilen på ett miljösparande sätt?

Tvätta på biltvättsanläggning som tar renar och återvinner vattnet samtidigt som farliga avfall tas om hand på bästa sätt.

Tvätta ofta! Minst 1 gång/mån på sommaren och 2 ggr/mån på vintern. Tvättar man för sällan så biter olja, asfalt och vägsalt hårdare och blir tuffare att få bort. Det går åt mer kemikalier i onödan.

Tvätta bilen samtidigt som du gör andra ärenden på Överby, som när du handlar, tankar, äter, osv. Man behöver ju inte åka extra bara för att tvätta.

Det finns många åsikter kring hur man tvättar sin bil. En del är rätt, andra är fel. Några är dessutom dåliga för miljön. Att tvätta bilen hos oss på Car Wash Nordic är miljösparande och skonsamt för din bil. Vi använder miljöanpassade tvättmedel och alla restprodukter så som olja, asfaltsrester och giftiga tungmetaller filtreras och tas om hand på rätt sätt. 

Den tvättmetod som har allra lägst miljöpåverkan är den som erbjuds i biltvättar med slutet vattensystem och miljöanpassade tvättmedel. Att tvättvattnet till största delen (ca. 85%) kan återanvändas är också en vinst för miljön.

Dessutom använder vi samma repfria tvätteknik som Volvo Personvagnar i Torslanda använt på nyproducerade bilar i 20 år. Så den där myten om att biltvättar repar bilen stämmer i alla fall inte hos oss.

Så säg nej till fultvätt. Det är lätt att tvätta rätt.

Visste du att…

Det bildas ca. 1 kg slam/biltvätt.

2 av 3 tvättar sker på gatan. Inte bra.

I Sverige görs ca 30 miljoner biltvättar/år. Detta innebär ungefär:

• 5,5 ton tungmetaller som kadmium, bly, krom, nickel och zink.
• 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax.
• 2000 ton olja.

Källa: Håll Sverige Rent  |  www.hsr.se