GDPR

2020-06-05

Car Wash Nordic App

När du som kund skapar ett konto hos oss på Car Wash Nordic så delar du med dig av information om dig själv.

Informationen som du delar med dig av i samband med skapandet av ditt personliga konto är följande.
 • Personinformation: namn, personnummer, födelsedatum och medborgarskap.
 • Kontaktinformation: leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer.
 • Betalningsinformation: Bankkontonummer, betalkortsinformation (bank, kortnummer, giltighetstid och CVV-kod) och fakturainformation.
Information om dig som vi kan samla in vid användandet av tjänster i Car Wash Nordic appen.
 • Kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.
 • Köphistorik: information kring de transaktioner och köp som genomförts.
 • Finansiell information: Kreditupplysning som innefattar inkomst, krediter, betalningshistorik.
 • Information kring användandet av CWN app: Hur interaktionen mellan dig och vår tjänst ser ut, svarstiderna, hur du nådde och lämnade tjänsten.
 • Enhetsinformation: IMEI-nummer, MAC-adress, IP-adress, webbläsarinställning, skärmupplösning, operativsystem och plattform.
 • Geografisk information: Information om vart geografiskt din enhet används.
Informationen som vi samlar in och som du överlåter till oss i anknytning till ditt skapande av ditt personliga konto är antingen nödvändigt för att kunna ingå i ett avtalsförhållande med Car Wash Nordic eller i något av nedanstående syften.
 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade.
 • För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
 • För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av Car Wash Nordic tjänster och för övriga statistiska ändamål.
 • För att försäkra att våra tjänster presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.
 • För att kunna erbjuda de tjänster som Car Wash Nordic tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna.
 • För att utföra riskanalys, i syfte att förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att till exempel minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
 • För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.

Rekonditionering bokningssystem

När du som kund bokar en tid för rekonditionering på boka.se/carwashnordic så delar du med dig av information om dig själv till oss. De personuppgifter som vi får tillgång till är följande:

 • Personinformation: förnamn, efternamn, registreringsnummer.
 • Kontaktinformation: e-mailadress och telefonnummer.
Varför vi sparar dina uppgifter vid bokning av rekonditionering
 • För att kunna administrera dina bokningar och upprätthålla en bra fungerande tjänst mot dig som kund.
 • För att kunna erbjuda de tjänster som Car Wash Nordic tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna.
 • För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig.
Var dina personuppgifter behandlas

All data som behandlas görs inom EU/EES men trots alla rimliga åtgärder som vi vidtar för att skydda informationen finns det inga datorsystem, nätverk eller webbsidor som är helt säkra.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar datan endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden mot dig och så länge det krävs enligt lag.

Dina rättigheter som kund
 • Du har alltid rätt att få tillgång till informationen om dig. Du kan när du vill kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig.
 • Du har rätt att rätta till felaktig eller inkomplett information.
 • Du har rätt till invändning mot vår behandling på grunden berättigat intresse. I sånt fall kommer vi göra en avvägning vare sig det finns grund för berättigat intresse eller ej och kan därmed fortsätta med hanteringen.
 • Om du anser att vi hanterar personuppgifter på fel sätt har du alltid rätt till invändning genom att kontakta oss (se längst ner på sidan) eller så kan du lämna in klagomål direkt till datainspektionen / integritet skyddsmyndigheten.

Du har rätt till att få din information raderad. Du kan kontakta oss på info@carwashnordic.se och begära radering av alla dina personuppgifter. Det kan finnas legala skyldigheter för Car Wash Nordic som i sånt fall kan hindra oss från att omedelbart radera datan. Det kan handla om skyldigheter från bokförings- och skattelagstiftning, eller bank- och penningtvättslagstiftning. Då blockerar vi den data som vi är skyldiga att ha kvar från att användas till andra syften än lagen kan kräva.

Kommunikation

Car Wash Nordic kan använda din data för att skicka ut information kring tjänster, kampanjer, tävlingar, undersökningar eller annat som vi också tror kan vara av intresse för dig som kund. Denna typ av kommunikation kan ske via mail, sms eller telefonsamtal och du har som kund alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt sådan kommunikation. Det gör du i så fall genom att kontakta oss på info@carwashnordic.se där du helt enkelt skriver att du inte är intresserad av denna typen av kommunikation.

Dela information

Vi kan komma att dela din information till utvalda tredje parter. Vid ett sånt fall ser vi till att vidta alla rimliga, legala,w tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att din information hanteras på ett säkert sätt och med en passande skyddsnivå vid eventuella överföringar till en tredje part. Vi säljer aldrig personuppgifter utan tillstånd från dig som kund. Tredje parter som vi kan komma att dela uppgifter till:

 • Leverantörer och underleverantörer. Car Wash Nordic kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden.
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. I samband med att du ansöker om en betalningsmetod kan dina personuppgifter komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet, men även för att bekräfta din identitet och adress.
 • Inkassobolag. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.
 • Myndigheter. Car Wash Nordic kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på en sådan laglig skyldighet är att lämna information relaterad till motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Övriga. Logistik- och transportföretag i samband med leveranser till dig.
 • För det fall att Car Wash Nordic säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Car Wash Nordic eller en väsentlig del av Car Wash Nordic tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas som en del av en sammanslagning eller överlåtelse

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor angående vår hantering av personuppgifter så tveka inte på att höra av dig till oss på telefon eller mail.

Car Wash Nordic AB
Adress. Anes väg 9, 46170 Trollhättan

Tel. 0520-170 50
Mail. info@carwashnordic.se