Skip to main content

DET ÄR LÄTT ATT TVÄTTA RÄTT

By 20 april, 2017Okategoriserade

pic_tvattaratt

Fultvättar du?

Fultvätt = att tvätta bilen på gatan och låta orenat vatten rinna rakt ut i naturen (via dagvattenbrunnen) och förorena ditt närmsta vattendag, sjö eller hav. Det finns många åsikter kring hur man tvättar sin bil. En del är rätt, andra är fel. Några är dessutom dåliga för miljön. Att tvätta bilen hos oss på Car Wash Nordic är miljösparande och skonsamt för din bil. Vi använder miljöanpassade tvättmedel och alla restprodukter så som olja, asfaltsrester och giftiga tungmetaller filtreras och tas om hand på rätt sätt. Dessutom använder vi samma repfria tvätteknik som Volvo Personvagnar använt på nyproducerade bilar i 20 år. Så säg nej till fultvätt. Det är lätt att tvätta rätt.

Hur tvättar jag bilen på ett miljösparande sätt?

  • Tvätta på biltvättsanläggning som tar renar och återvinner vattnet samtidigt som farliga avfall tas om hand på bästa sätt.
  • Tvätta ofta! Minst 1 gång/mån på sommaren och 2 ggr/mån på vintern. Tvättar man för sällan så biter olja, asfalt och vägsalt hårdare och blir tuffare att få bort. Det går åt mer kemikalier i onödan.
  • Tvätta bilen samtidigt som du gör andra ärenden på Överby, som när du handlar, tankar, äter, osv. Man behöver ju inte åka extra bara för att tvätta.

Läs mer på:
www.svensktvatten.se
www.biltvattarhelgen.se